key-stage-3-graphic

KS3 (Key Stage 3)

KS3 là chương trình học trong 3 năm học đầu tiên trong khối Trung học dành cho các bạn học sinh từ 11 đến 14 tuổi đang theo học chương trình giáo dục Anh quốc, bao gồm Khối lớp 7, Khối lớp 8 và Khối lớp 9.

Các môn học thường được giảng dạy tại khối KS3 bao gồm:

Toán

– Tiếng Anh

Tiếng Anh tăng cường

Khoa học (Vật lý, Hóa học, Sinh học)

Lịch sử

– Địa lí

Mỹ thuật

Âm nhạc

Thiết kế

– Kịch

Giáo dục thể chất

Tin học

Giáo dục công dân

Kết quả học tập của học sinh Khối KS3 được đánh giá như thế nào?

Hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh khối KS3 là đánh giá nội bộ. Giáo viên giảng dạy trên lớp sẽ đánh giá sự tiến bộ của học sinh dựa vào sự đóng góp của học sinh trên lớp, chất lượng các bài tập lớn của môn học và kết quả các bài kiểm tra kết thúc chủ đề/bài thi cuối kỳ và cuối năm học. Mặc dù thông thường học sinh khối KS3 không cần tham gia một kì thi quốc tế chính thức nào để lấy chứng chỉ quốc tế, nhưng việc học tốt tại khối KS3 cũng rất quan trọng vì đây là giai đoạn chuẩn bị nền tảng cho chương trình IGCSE trong năm học Lớp 10 và Lớp 11 (Khối KS4). Bên cạnh đó, kết quả học tập trong từng môn học của học sinh cũng có thể ảnh hưởng phần nào đến quyết định các môn học lựa chọn trong chương trình học IGCSE.

Trung tâm Sarah Education sẽ hỗ trợ gì cho học sinh trong giai đoạn này?

Đối với học sinh khối KS3, Trung tâm sẽ tập trung hỗ trợ kiến thức 3 môn học trọng tâm là Toán – Tiếng Anh và Khoa học (Vật lý – Hóa học – Sinh học). Ngoài ra, các em cũng sẽ được hỗ trợ các môn học khác, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của từng em. Học sinh đến Trung tâm sẽ được kiểm tra năng lực qua một bài kiểm tra tổng quát. Dựa vào kết quả bài kiểm tra này, kết hợp với Kết quả học tập (Report) trên Trường của học sinh, Trung tâm sẽ đưa ra lộ trình học tập phù hợp với từng học sinh.

Bình luận
500